Home
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 770 รูป ทั่วประเทศ
           เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.30 น. จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559,และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  จำนวน 770 รูป โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานฝ่ายฆราวาส  โครงการดังกล่าวได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับเป็นพระอุปัชฌาย์ และจัดหาพระคู่สวด พระอันดับ อีกทั้งให้วัดเกตุมดีศรีวรารามเป็นสถานที่จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเอื้อเฟื้อจาก พ.อ.กิตติ สมสนั่น ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน และ ผอ.ปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ในส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้สมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ครบตามจำนวนที่กำหนด 9 คน และมีผู้มุ่งบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเพิ่มอีก 1 คน รวม 10 คน ในการนี้นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการฯ ณ วัดเกตุมดีศรีวราราม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
                                                                      ********************
                                                                 ข่าว / 28 พฤษภาคม 2559

View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeId7027a198cf

ผอ.พศจ.สมุทรสาครเป็นผู้แทนรับผ้าไตรในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 770 รูป
          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น.  นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้แทนจังหวัดเข้ารับผ้าไตร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

                                                                         ******************
                                                               ข่าว / 26 พฤษภาคม 2559

View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeId846913a3ed

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา
          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 20.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน และพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ประธานฝ่ายสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดเจษฎาราม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
                                                                     ******************
                                                               ข่าว / 20 พฤษภาคม 2559
View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeIdfa715bd269

คณะสงฆ์สมุทรสาครร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร และ อบต.อำแพง จัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันวิสาขบูชา 2559
          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.30 น. คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 64 รูป เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานฝ่ายฆราวาส   ในการนี้มีส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น สถานศึกษา พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
                                                                     ******************
                                                               ข่าว / 18 พฤษภาคม 2559
View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeId5628ff39f2

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นประธานเปิดงานปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา 2559
         เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ โดยคณะสงฆ์หนกลาง มีพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค14 เป็นประธานดำเนินงาน ในการนี้ พระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 14 พระเทพคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 14 พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ข้าราชการ ประชาชน ถวายการต้อนรับ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

                                                                   ***********************
                                                                 ข่าว / 17 พฤษภาคม 2559

View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeIdd9819fdc07

มจร.ถวายปริญญาเอกกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาแด่พระเทพสาครมุนี
           เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีถวายมุทิตาสักการะพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ให้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ในการนี้พระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 14 และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธี ณ วัดเจษฎาราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

                                                               ***********************
                                                             ข่าว / 15 พฤษภาคม 2559

View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeId26d1ba9be2

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระมงคลพิพัฒน์ วัดหลักสี่
          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 19.30 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตตามาเป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระมงคลพิพัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าคณะพระสังฆาธิการ นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครถวายการต้อนรับและร่วมพิธี

                                                                    ********************
                                                                 ข่าว / 11 พฤษภาคม 2559

View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeId329fc45d6b

คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครเปิดเรียนบาลี ประจำปี 2559  
          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. พระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานเปิดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2559  และมอบตราตั้งเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระกรรมวาจาจารย์ ครูสอนพระปริยัติธรรม พร้อมให้โอวาท โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร อ่านตราตั้ง ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครร่วมพิธี ณ วัดเจษฎาราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

                                                          **************************
                                                         ข่าว / 9 พฤษภาคม 2559

View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeIde18dbfc39f

สมเด็จพระวันรัตเป็นประธานจุดเทียนชัย พุทธาภิเษกเหรียญหลวงปู่สุด วัดกาหลง
         
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.19 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กทม. เป็นประธานจุดเทียนชัยพิธีเจริญจิตภาวนาพุทธาภิเษกชนวนมวลสารเหรียญ 115 ปีชาตกาลพระครูสมุทรธรรมสุนทร (หลวงปู่สุด)  โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระมหาวิษณุ กิตติญาโณ เจ้าอาวาสวัดกาหลง เจ้าคณะพระสังฆาธิการ นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร พ่อค้าและประชาชนถวายการต้อนรับ ณ วัดกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
                                                                    **************************
                                                                     ข่าว / 7 พฤษภาคม 2559
View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeIde5852916e9

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสมุทรสาคร  
           เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตตาเป็นประธานพิธี เบิกพระเนตรหลวงพ่อสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ และมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระดับครัวเรือน และโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยมีพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 14 พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระครูสาครพิพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนาโคก เจ้าคณะพระสังฆาธิการ นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน โอกาสนี้นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมถวายการต้อนรับ ณ วัดนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
                                                                     **************************
                                                                      ข่าว / 4 พฤษภาคม 2559
View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeId0cc4f0e50f

ผอ.พศจ.สมุทรสาครร่วมพิธีลงนาม MOU  ปกป้องพระพุทธศาสนา
        
 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กับมูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา ณ ห้องแถลงข่าวมหาเถรสมาคม ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
                                                       **************************
                                                        ข่าว / 28 เมษายน 2559
View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeIde6aebc75f7

ผอ.พศจ.สมุทรสาครร่วมสรงน้ำขอพรสมเด็จพระวันรัตเนื่องในประเพณีสงกรานต์
        
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค ร่วมพิธีสรงน้ำขอพรสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เนื่องในประเพณีสงกรานต์ โอกาสนี้นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสรงน้ำขอพรเจ้าประคุณสมเด็จฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
                                                        **************************
                                                        ข่าว / 18 เมษายน 2559
View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeId4179c4e783

ผอ.พศจ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุทัศน์ฯ
        
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีสรงน้ำศพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
                                                        **************************
                                                        ข่าว / 17 เมษายน 2559
View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeId2aa6a75842

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครร่วมพิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์
          
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพืธีรดน้ำขอพรนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในวันสงกรานต์ ณ ศาลากลางจังหวัด
                                                         **************************
                                                          ข่าว / 12 เมษายน 2559
View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeId021a7c91a0

พศจ.สมุทรสาคร ร่วมสรงน้ำพระวันสงกรานต์
           
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ โดยการนำของนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมพระสงฆ์วัดเจษฎาราม เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ วัดเจษฎาราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
                                                          **************************
                                                          ข่าว / 11 เมษายน 2559
View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeId3e77908b1a

ผอ.พศจ.สมุทรสาครร่วมสรงน้ำขอพรสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ
         
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยการนำของนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีสรงน้ำขอพรเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
                                                         **************************
                                                          ข่าว / 7 เมษายน 2559
View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeId1ad67768f9

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมมหาราชวัง ในการนี้นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงนามถวายพระพรในโอกาสนี้ด้วย
                                                        **************************
                                                          ข่าว / 7 เมษายน 2559
View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeId011818bba6

ผอ.พศจ.สมุทรสาครร่วมพิธีเททองหล่อพระอุปคุตวัดบ้านไร่เจริญผล
       
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเททองหล่อพระอุปคุต ณ วัดบ้านไร่เจริญผล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
                                                        **************************
                                                          ข่าว / 2 เมษายน 2559
View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeIdcb9950b1c9

งานประจำปีวัดหลักสี่ฯ ปิดทองหลวงพ่อโต
       
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 05.29น. พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ฯ โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการ นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีเปิดงาน ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
                                                          **************************
                                                          ข่าว / 25 มีนาคม 2559
View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeId2f3f87e5d7

พศจ.สมุทรสาครร่วมงานวันท้องถิ่นไทย 
          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สดถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
                                                         **************************
                                                          ข่าว / 18 มีนาคม 2559
View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeIde6c042383c

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ตรวจเยี่ยมการสอบบาลีสนามหลวง
         
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตตามาตรวจเยี่ยมการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2559 ของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ถวายการต้อนรับ ณ วัดเจษฎาราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
                                                         **************************
                                                          ข่าว / 4 มีนาคม 2559
View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeIde96c590fd5

พระเทพสุธีเปิดการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2559 ของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร
        
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 12.30น. พระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 14   วัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ เป็นประธานเปิดการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2559 โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 14 พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ถวายการต้อนรับ ณ วัดเจษฎาราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
                                                        **************************
                                                          ข่าว / 3 มีนาคม 2559
View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeId480df8b079

ผอ.พศจ.สมุทรสาครร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ พระบรมมหาราชวัง ในการนี้นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงนามถวายพระพรพร้อมคณะ
                                                          **************************
                                                          ข่าว / 29 กุมภาพันธ์ 2559
View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeIdfec44f5be2

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสมุทรสาคร
        
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ถวายการต้อนรับและรับสนองงาน
                                                          **************************
                                                          ข่าว / 28 กุมภาพันธ์ 2559
View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeId3c2b64ef9d

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครถวายสักการะเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
        
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ เข้าถวายสักการะพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ณ วัดเจษฎาราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
                                                           **************************
                                                          ข่าว / 26 กุมภาพันธ์ 2559
View the embedded image gallery online at:
http://skn.onab.go.th/#sigFreeIdaa5b7c6756

 


 


 

 

 


 

 

ผอ.พศจ.สมุทรสาคร


นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลิงค์หน่วยงาน


วัดเจษฎาราม
วัดเจษฎาฏาราม
ตั้งอยู่ถนนเจษฎาวิถี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏ ..อ่านต่อ

วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ชาวบ้านมักเรียกว่า "วัดบ้านป้อม" เป็นวัดที่ เก่าแก่ สร้างมาแล้วประมาณ ๒๐๐ ปีเศษหรืออาจก่อนหน้านั้น

วัดสุทธิวาตวราราม
หรือวัดช่องลม พระอารามหลวงแห่งนี้ นับเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีอายุยั่งยืนมาเกือบ 200 ปี

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12
mod_vvisit_counterYesterday18
mod_vvisit_counterThis week148
mod_vvisit_counterLast week200
mod_vvisit_counterThis month30
mod_vvisit_counterLast month896
mod_vvisit_counterAll days69987

We have: 2 guests online
Your IP: 54.81.237.136
 , 
Today: ก.ค. 02, 2016