วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร เข้ากราบพระครูสุทธิธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม ในวันคล้ายวันเกิด พร้อมนำโฉนดที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้ตกแก่วัดอย่างสำเร็จและสมบูรณ์ รวมระยะเวลา ๖๗ ปี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร เข้ากราบพระครูสุทธิธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม ในวันคล้ายวันเกิด พร้อมนำโฉนดที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้ตกแก่วัดอย่างสำเร็จและสมบูรณ์ รวมระยะเวลา ๖๗ ปี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 49,994