วันอังคารที่​ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๗๖/๒๕๖๔  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสมุทรสาคร (ศปก.จ.สค.) ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔  และคณะกรรมการประเมินสถานการณ์ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔

วันอังคารที่​ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา​ ๐๙.๐๐ น.​ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวย​การ​สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๗๖/๒๕๖๔  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสมุทรสาคร (ศปก.จ.สค.) ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔  และคณะกรรมการประเมินสถานการณ์ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,015