ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔)

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,461