15 ตุลาคม 2564 นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2564 ณ วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร (ธ) โดยมีพระรามัญมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธ) เป็นประธานเปิดการสอบ ฯ 15 ตุลาคม 2564 นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2564 ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานเปิดการสอบ ฯ ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง จ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพิ่มเติม) (ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔)

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,464