วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2565 นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ในระดับหน ประจำปีงบประมาณ 2565 เขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร และข้าราชการในสังกัด ร่วมการประชุมคณะกรรมการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ วัดท่าเสา ครั้งที่ 5/2565 ณ วัดเจษฏาราม พระอารามหลววง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ภาค 14 ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 (จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร) ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน ผ่านระบบ Zoom วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสมุทรสาคร เป็นประธาน ในการนี้ นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ได้แนะนำตัวในที่ประชุมฯ ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร วันจันทร์ที่​ 27​ มิถุนายน​ 2565​ เวลา 13.00 น. นางอนงค์รักษ์​ กันธิยาใจ​ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร​ มอบหมายให้​ นายธนภู​ พิมพันธ์​ นักวิชาการการศาสนาชำนาญการ และนายอิทธิธร สีเหลือง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ​ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่องร้องเรียนเจ้าอาวาสวัดบ้านโคก ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองฯ​ จังหวัดสมุทรสาคร​ โดยมีพระครูสาครรัตนาภรณ์ เจ้าคณะตำบลมหาชัย/เจ้าอาวาสวัดโคกขาม เป็นประธานที่ประชุม​

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,309