วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๖๔ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสมุทรสาคร(ศปก.จ.สค.) ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๔ และคณะกรรมการประเมินสถานการณ์ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในที่ประชุม และม วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากร ปฎิบัติหน้าที่ให้การต้อนรับ พลโทปณต แสงเทียน เจ้าหน้าที่ประจำสำนักพระราชวังในพระองค์ ๙๐๔ เชิญภัตตาหารเพล เครื่องสังฆทาน ไทยทาน จตุปัจจัยพระราชทานถวายพระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร โดยการปฎิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากร ปฎิบัติหน้าที่ให้การต้อนรับ พลโทปณต แสงเทียน เจ้าหน้าที่ประจำสำนักพระราชวังในพระองค์ ๙๐๔ เชิญภัตตาหารเพล เครื่องสังฆทาน ไทยทาน จตุปัจจัยพระราชทานถวายพระราชปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง จ.สมุทรสาคร โดยการปฎิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากร ปฎิบัติหน้าที่ให้การต้อนรับ พลโทปณต แสงเทียน เจ้าหน้าที่ประจำสำนักพระราชวังในพระองค์ ๙๐๔ เชิญภัตตาหารเพล เครื่องสังฆทาน ไทยทาน จตุปัจจัยพระราชทานถวายพระครูสิริสาครธรรม เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร โดยการปฎิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากร ปฎิบัติหน้าที่ให้การต้อนรับ พลโทปณต แสงเทียน เจ้าหน้าที่ประจำสำนักพระราชวังในพระองค์ ๙๐๔ เชิญภัตตาหารเพล เครื่องสังฆทาน ไทยทาน จตุปัจจัยพระราชทานถวายพระครูธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดนางสาว จ.สมุทรสาคร โดยการปฎิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,694