วันอาทิตย์ที่​ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔​ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวย​การสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดการสอบนักธรรมชั้นโท-ชั้นเอก ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมี พระบวรรังสี รองเจ้าคณะภาค ๑๔ ร่วมในพิธี วันพฤหัสบดีที่​ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔​ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวย​การสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมนักธรรมชั้นโท-ชั้นเอก ก่อนสอบ ของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมี พระบวรรังษี รองเจ้าคณะภาค ๑๔ เป็นประธาน วันอังคารที่​ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.​ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวย​การสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑๑๒/๒๕๖๔ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสมุทรสาคร (ศปก.จ.สค) ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม วันจันทร์ที่​ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔​ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวย​การสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฎิสังขรณ์พระอารามหลวง โครงการเงินอุดหนุนปฎิสังขรณ์วัด และโครงการเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ทอดถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษา ณ วัดสุทธิวาตวราราม พระอารามหลวง จ.สมุทรสาคร โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,462