วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายกเทศมนตรีฯ ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน ในการนี้ นายธนภู พิมพันธ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ศาสนพิธีกร นำสวดมนต์ วันศุกร์ที่​ 2 ธันวาคม 2565​ นางอนงค์รักษ์​ กันธิยาใจ​ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร​ และนางสาวนิชาภา เวชประสิทธิ์ ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 (จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร) ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันพุธที่​ 30 พฤศจิกายน​ 2565​ นางอนงค์รักษ์​ กันธิยาใจ​ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร​ ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 ประจำเดือนพฤศจิกายน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom วันพุธที่​ 30 พฤศจิกายน​ 2565​ นางอนงค์รักษ์​ กันธิยาใจ​ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร​ มอบหมายให้นายอิทธิธร สีเหลือง ข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร วันพุธที่​ 30 พฤศจิกายน​ 2565​ นางอนงค์รักษ์​ กันธิยาใจ​ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร​ มอบหมายให้นางสาวอัมพร ฉิมน้อย ข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมส่งเสริมวินัยการออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่ "จังหวัดสมุทรสาคร" ณ ห้องประชุมแกรนด์นรสิงห์ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,030