วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นางสาวสวาท แซ่ตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมการดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นางสาวสวาท แซ่ตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร และนางจุไรรัตน์ มีศิริ ข้าราชการในสังกัด ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสมุทรสาคร วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นางสาวสวาท แซ่ตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายธนภู พิมพันธ์ และนายอิทธิธร สีเหลือง ข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นตรี โท เอก ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สนามสอบต่างๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นางสาวสวาท แซ่ตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายธนภู พิมพันธ์ และนายอิทธิธร สีเหลือง ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 นางสาวสวาท แซ่ตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายธนภู พิมพันธ์ และนางสาวอัมพร ฉิมน้อย ข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ วัดสุวรรณรัตนาราม (คลองแคราย) ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 202,978