วันที่ 23 เมษายน2565 เวลา​ 15.00​ น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต โดยมีนางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการ พศจ.สมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรจุศพ พระครูรัตนธรรมโสภณ ถิรจิตฺโต อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่เจริญผล

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 203,035