วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน ร่วมด้วย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัด และ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากรในสังกัด ข้าราช เจ้าหน้าที่ อุบาสก อุบาสิกา ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 87,046