วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกวัดศูนย์กลางระดับจังหวัด ในการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 87,080