ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง จ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ไฟล์เอกสารประกอบ
7.1บันทึกข้อความรายงานผลการรับสมัคร ประกาศ.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,738