ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ เป็นต้นไป ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

image วิดีโอ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 87,088