ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร

image รูปภาพ
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 87,045