ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการและช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการและช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ครั้งที่ 3_2565.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 87,101