ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2565

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครรหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


image รูปภาพ
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์.pdf |
ใบสมัครจ้างหมาบริการ.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,552