วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พระเทพศาสนภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ โดยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และชุด PPE เพื่อช่วยเหลือวัดที่เป็นโรงพยาบาลสนาม วัดที่เป็นศูนย์พักคอย และวัดที่ประสบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พระเทพศาสนภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ โดยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และชุด PPE เพื่อช่วยเหลือวัดที่เป็นโรงพยาบาลสนาม วัดที่เป็นศูนย์พักคอย และวัดที่ประสบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมในพิธี


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,381