วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่สำนักพระราชวัง เชิญสังฆทาน ผ้าไตร เครื่องกัปปิยภัณฑ์ ภัตตาหาร ถวายแด่ พระราชมงคลวุฒาจารย์ (ทอง สุวิชาโน) อายุ ๑๐๕ ปี ณ วัดดอนไก่ดี ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

            วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่สำนักพระราชวัง เชิญสังฆทาน ผ้าไตร เครื่องกัปปิยภัณฑ์ ภัตตาหาร ถวายแด่ พระราชมงคลวุฒาจารย์ (ทอง สุวิชาโน) อายุ ๑๐๕ ปี ณ วัดดอนไก่ดี ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,439