วันอาทิตย์ที่​ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔​ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวย​การสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร

วันอาทิตย์ที่​ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔​ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวย​การ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีข้าราชการและประชาชนร่วมพิธี ทั้งนี้ การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,640