วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ทอดถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษา ณ วัดสุทธิวาตวราราม พระอารามหลวง จ.สมุทรสาคร โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564  นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ทอดถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษา ณ วัดสุทธิวาตวราราม พระอารามหลวง จ.สมุทรสาคร โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,721