วันจันทร์ที่​ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔​ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวย​การสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฎิสังขรณ์พระอารามหลวง โครงการเงินอุดหนุนปฎิสังขรณ์วัด และโครงการเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน

วันจันทร์ที่​ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔​ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวย​การสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฎิสังขรณ์พระอารามหลวง โครงการเงินอุดหนุนปฎิสังขรณ์วัด และโครงการเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,653