วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากร ร่วมประชุมและถวายข้อมูลแด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองสมุทรสาคร ณ วัดสุทธิวาตวราราม โดยมีพระครูสุทธิธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม เป็นประธานในพิธี

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากร ร่วมประชุมและถวายข้อมูลแด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองสมุทรสาคร ณ วัดสุทธิวาตวราราม โดยมีพระครูสุทธิธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม เป็นประธานในพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,692