วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๖๔ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสมุทรสาคร(ศปก.จ.สค.) ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๔ และคณะกรรมการประเมินสถานการณ์ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในที่ประชุม และม

image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,008