วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร และข้าราชการในสังกัด ร่วมการประชุมคณะกรรมการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ วัดท่าเสา ครั้งที่ 5/2565 ณ วัดเจษฏาราม พระอารามหลววง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 49,994