วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.00​ น.นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายธนภู พิมพันธ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ​ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล​ รองเจ้าคณะตำบล​และพระเลขานุการ​ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค​ 14 (จังหวัดนครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรีและสมุทรสาคร) ณ​อาคารราชวิริยาลังการ​ วัดไร่ขิง​ พระอารามหลวง​ อำเภอสามพราน​ จังหวัดนครปฐม​ มีพระภิกษุเข้าร่วมประชุม​ จำนวน​ 395 รูป​

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.00​ น.นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายธนภู พิมพันธ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ​ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล​ รองเจ้าคณะตำบล​และพระเลขานุการ​ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค​ 14 (จังหวัดนครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรีและสมุทรสาคร) ณ​อาคารราชวิริยาลังการ​ วัดไร่ขิง​ พระอารามหลวง​ อำเภอสามพราน​ จังหวัดนครปฐม​ มีพระภิกษุเข้าร่วมประชุม​ จำนวน​ 395 รูป​ โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค​ 14​ เป็นประธานในที่ประชุม​ และมีพระบวรรังษี​ รองเจ้าคณะภาค​14​ และเจ้าคณะจังหวัด​ รองเจ้าคณะจังหวััดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค​ 14​เข้าร่วมประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,004