วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 คุณฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตามโครงการเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ประจำปี 2565 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565
คุณฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตามโครงการเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ประจำปี 2565 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี  
ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม และวัดโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ คุณฐาปนา รัตติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์ ได้ถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอ จำนวน 7 วัด ได้แก่ วัดท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน, วัดท่ากระบือ อำเภอกระทุ่มแบน, วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว, วัดกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร,วัดธรรมจริยาภิรมย์ อำเภอบ้านแพ้ว, วัดนางสาว อำเภอกระทุ่มแบน และวัดใหญ่จอมปราสาท อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ในการนี้ นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้อำนวยการดำเนินงานในพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,036