วันศุกร์ที่​ 2 ธันวาคม 2565​ นางอนงค์รักษ์​ กันธิยาใจ​ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร​ และนางสาวนิชาภา เวชประสิทธิ์ ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 (จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร) ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 87,101