วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายกเทศมนตรีฯ ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน ในการนี้ นายธนภู พิมพันธ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ศาสนพิธีกร นำสวดมนต์

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 
เวลา 13.30 น. 
นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายกเทศมนตรีฯ ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน 
ในการนี้ นายธนภู พิมพันธ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ศาสนพิธีกร นำสวดมนต์


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 87,058