วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม​ โดยมี นายธนภู พิมพันธ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ศาสนพิธีกร นำสวดมนต์


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 49,999