วันอังคารที่​ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ที่ปรึกษา) ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๔

วันอังคารที่​ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา​ ๑๓.๓๐ น.​ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวย​การ​สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ที่ปรึกษา) ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 49,992