วันศุกร์ที่​ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๗๕/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่​ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา​ ๐๙.๐๐ น.​ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวย​การ​สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร​ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๗๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน

 


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,751