ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และเงื่อนไขอัตราจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,005