ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพิ่มเติม) (ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔)

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร 16 ก.ย.64.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,686